บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด(มหาชน)


บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 ด้วยทุนจดทะเบียน 400,000 บาท ภายใต้ชื่อ "บริษัท ฮั่วเคี้ยวลิ่นฮะกงษี จำกัด" สำนักงานแห่งแรก ตั้งอยู่เลขที่ 783 ถนนทรงวาด เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบกิจการรับทำประกันอัคคีภัยในประเทศสยาม ซึ่งเป็นประเภทการประกันที่นิยมในหมู่พ่อค้าสมัยนั้น และนับได้ว่าเป็นบริษัทคนไทยบริษัทแรกที่ดำเนินการด้านการประกันวินาศภัย

WebSite : http://www.bui.co.th/mainpages/index.php

เบอร์โทร : 0-2641-3500 FAX 0-2239-1495

ที่อยู่ :175-177 ชั้น 3 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  รายการสินค้า ของ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด(มหาชน) จำนวน 0 รายการ


Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
PA ค่ารักษา