บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)


ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2476ภายใต้ชื่อ บริษัท หล่วงหลีประกันภัยจำกัดโดยเป็น บริษัท รับประกันวินาศภัยแห่งแรกและแห่งเดียว ในย่านฝั่งธนบุรี ปัจจุบัน บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดทำโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยู่เกณฑ์"ดีเยี่ยม"เป็นปีที่ 5

WebSite : ไม่ระบุ

เบอร์โทร : 026241111

ที่อยู่ :90/3-6 ชั้นที่ 1 อาคารสาธรธานี สาธรธานีคอมแพล็กซ์ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  รายการสินค้า ของ บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) จำนวน 0 รายการ


Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
PA ค่ารักษา