บริษัท เอเชียประกันภัย จำกัด(มหาชน)


เมื่อพ.ศ.2493 บริษัทฯได้ก่อตั้งเป็นบริษัทประกันภัยของกลุ่มธนาคารเอเชียทรัสต์ หลังจาก พ.ศ.2546 กลุ่มผู้ชำนาญการด้านธุรกิจ นายจุลพยัพ ศรีกาญจนา เข้าถือหุ้นและบริหารงาน เพื่อสร้าง ให้เป็นบริษัทประกันภัย ที่มีนวัตกรรมใหม่แห่งวงการประกันภัยและคิดค้นกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ จนได้เป็น Generic Name ของวงการประกันภัย คือ ASIA 3+ ที่สร้างความแปลกใหม่ เพิ่มสีสันให้กับวงการประกันภัยของไทย

WebSite : www.aii.co.th

เบอร์โทร : 0-2254-9977 FAX0-2250-5277

ที่อยู่ :183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้า ชั้น 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10150  รายการสินค้า ของ บริษัท เอเชียประกันภัย จำกัด(มหาชน) จำนวน 0 รายการ


Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
PA ค่ารักษา