กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีกับ AP


เอพี อินชัวรันส์

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีกับ AP

เงื่อนไข : ยอดขายตั้งแต่ 3,800,000 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ท่องเที่ยวเวียดนาม 1 ที่นั่ง และ ตั้งแต่ 5,500,000 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ท่องเที่ยวญี่ปุ่น 1 ที่นั่ง สามารถเลือกได้เพี่ยงหนึ่งสถานที่เท่านั้นในการท่องเที่ยว

เริ่มนับยอดขายตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

การท่องเที่ยวจะจัดขึ้นภายในปี 2564 วันที่และเวลา จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่่ ตามจำนวนคนที่ได้รับรางวัล แต่จะแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง

เงื่อนไขการแข่งขันท่องเที่ยว

1.พ.ร.บ. ปกติ เบี้ยสุทธิ 25%

2.พ.ร.บ. Online เบี้ยสุทธิ 25%

3.สมัครใจ ปกติ เบี้ยสุทธิ 100%

4.สมัครใจ Online เบี้ยสุทธิ 100%

5.Non motor เบี้ยสุทธิ 100%(ยกเว้นงานโครงการพิเศษ)

รูปภาพกิจกรรม